Mengenai

Kechara Soup Kitchen SOCIETY

KSK berkhidmat untuk masyarakat terpinggir sejak 15 tahun lalu; ini termasuk rakan jalanan, miskin bandar dan masyarakat Orang Asli. Secara lazimnya, kami menjalankan program Soup Kitchen, Food Bank dan Pemerkasaan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Kami mengamalkan diskriminasi sifar tanpa mengira kaum dan agama dalam semua jenis bantuan yang kami berikan.

Soup Kitchen

Food Bank

Pemerkasaan

VISI

Ke arah negara yang mempunyai bilangan gelandangan yang rendah, mengurangkan masalah kelaparan, kemiskinan, pembaziran makanan dan menjana kualiti hidup yang lebih baik.

MOTTO

Bersama-sama mengurangkan kemiskinan, satu kehidupan, satu keluarga, dan satu masyarakat pada satu masa.

RM5,344,684.15

Jumlah bantuan yang diberikan dalam nilai kewangan pada tahun 2022.

Berikut ialah tiga program utama yang kami anjurkan bertujuan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang paling berisiko dalam komuniti kita.

Soup Kitchen

Mengurangkan bilangan gelandangan dan kemiskinan melalui pengagihan makanan dan kebajikan komuniti

10,303

rakan jalanan berdaftar

17,000

gelandangan
individu yang dibantu

0
unit makanan disumbangkan

Food Bank

Memberi kejaminan makanan kepada komuniti yang kurang berkemampuan melalui bantuan makanan kering dan lebihan.

21,698

keluarga miskin
disantuni

165,064

orang
disantuni

0
kilogram diagihkan

Pemerkasaan

Menggalakkan sikap berdikari dan kebebasan kewangan, melalui program pendidikan dan set kemahiran.

147

peserta

26,057

produk
made

RM 0
pendapatan yang dijana

Kes yang diberi perhatian

kes perubatan jalanan

12,780

Keluar Dari Jalanan

2,066

Susulan Di Hospital

574

Penempatan Semula

438

Penjodohan Kerja

394

Pengantian Mykad

212

Bantuan Kebajikan

178

Hantar Pulang

159

Jejaki Keluarga

85

Pemulihan

65

Rujukan Kemahiran

79
X