Hunger Knows
No Barriers

Hunger Knows
No Barriers

DONATEDONATE

帮助贫民

Towards a nation of
less food wastage

改变人生

Mengenai

Kechara Soup Kitchen

KSK has been serving marginalised communities in Malaysia for over 15 years; these include the homeless, urban poor and Orang Asli populations. Towards this end, we run our Soup Kittchen, Food Bank and Empowerment programmes to help these vulnerable demographies. We are non-religious and do not discriminate in the help we give.

Soup Kitchen

Food Bank

Pemerkasaan

Berikut ialah tiga program utama yang kami anjurkan bertujuan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang paling berisiko dalam komuniti kita.

Misi Kami

Berkhidmat untuk mereka yang tiada tempat tinggal and masyarakat yang berbilang kaum dan agama di Malaysia dengan pelbagai cara.
Memberi barangan dapur dan mengurangkan pembaziran makanan dengan mengalihkan lebihan makanan kepada kumpulan sasar kami.
Meningkatkan kemahiran golongan miskin bandar, justeru menaikkan taraf hidup mereka.

Falsafah Kami

Sasarkan akar punca masalah kehilangan tempat tinggal dan kemiskinan seperti ketidaksamaan, kekurangan makanan dan pengangguran. Kami tidak mendiskriminasi dalam segala pertolongan yang kami berikan.

Visi Kami

Ke arah negara yang mempunyai bilangan gelandangan yang rendah, mengurangkan masalah kelaparan, kemiskinan, pembaziran makanan dan menjana kualiti hidup yang lebih baik.

SOUP KITCHEN

Kami menyumbang makanan, bantuan kebajikan, penjodohan kerja dan perkhidmatan perubatan kepada rakan jalanan sejak 2008.
10,303

rakan jalanan berdaftar

17,000

rakan jalanan yang dibantu

0
unit makanan disumbangkan

Kes yang diberi perhatian

Total medical cases attended to

12,780

Keluar Dari Jalanan

2,066

Susulan Di Hospital

574

Penempatan Semula

438

Penjodohan Kerja

394

Pengantian Mykad

212

Bantuan Kebajikan

178

Hantar Pulang

159

Jejaki Keluarga

87

Pemulihan

65

Rujukan Kemahiran

79

FOOD BANK

Mengelakkan pembaziran makanan dan menghantar barangan dapur kepada masyarakat terpinggir
0
kilogram makanan yang diberikan
21,698

keluarga yang dibantu

165,064

individu yang dibantu

PEMERKASAAN

Program Permerkasaan Kechara Soup Kitchen ialah satu inisiatif untuk memberi kemahiran skil kepada ibu tunggal dan wanita yang berisiko
RM 0
pendapatan yang dijana
0
peserta
0
produk dihasilkan

Pengagihan dari Dapur

Isnin ke Jumaat

Sabtu

Selasa, Rabu

Kechara Soup Kitchen bertekad untuk mengurangkan gelandangan, kelaparan, kemiskinan, pembaziran makanan dan menyumbang ke arah taraf hidup yang lebih baik di kalangan mereka yang kurang bernasib baik di Malaysia.

Sumbangkan

Masa Anda

Sumbangan

adalah bebas cukai

Beritahu

kawan dan rakan sekerja anda

Kerjasama

dengan kami, menyumbang kepada masyarakat

Alamat

Hubungi