Orang Asli (Semenanjung Malaysia)

Orang Asli, merangkumi 178,197 penduduk Malaysia. Pada tahun 2000, mereka dikenal pasti sebagai penduduk yang terdedah dengan 83% penduduk masih hidup dalam kemiskinan. 

Sebuah kajian telah dijalankan pada 2020, memfokuskan kepada Orang Asli di Terengganu mengenal pasti bahawa semua berpendapatan kurang daripada RM880 sebulan, satu angka yang jauh di bawah garis kemiskinan negara iaitu RM2,208.

 Dengan majoriti penduduk Orang Asli masih menjadi pemburu sebagai mata pencarian mereka . 

Kemiskinan adalah nyata untuk kumpulan orang ini, terutamanya semasa pandemik. Ramai telah kehilangan pekerjaan dan selama berbulan-bulan, keluarga bergelut dengan jaminan makanan.

Oleh itu, sejak 2021, Kechara Soup Kitchen Society melancarkan pengedaran makanan untuk menyokong komuniti orang asli dengan lebih baik.

 

The 3 Main Race of Orang Asli

Negrito (Semang) Senoi Melayu Proto
Bateq
Mereka tinggal di dalam hutan hujan di Malaysia Barat, dan kebanyakannya terletak di kawasan pedalaman utara Pahang, barat Terengganu dan selatan Kelantan.
● Mereka kebanyakannya mendiami Taman Negara Taman Negara.Temiar
● Kawasan penempatan yang dipilih bagi suku Orang Temiar ditentukan oleh "Penghulu" (ketua), yang akan melakukan upacara "Berhalaq" (mantera) atau "Mimpi" (mimpi).
● Lokasi yang dipilih mestilah lokasi yang jauh dari kubur, dan bebas dari kawasan kayu keras, air terjun dan sungai besar. Mereka percaya ini akan mengelakkan sebarang gangguan daripada roh atau penjaga hutan.
● Mereka memburu, menanam hutan dan mengumpul hasil hutan.
Orang Seletar
● Suku Seletar atau “Sea Gypsies” ialah komuniti pengembara laut yang tinggal di atas bot, pulau dan kawasan pantai. Penempatan utama mereka adalah di Johor Selatan dan Utara Singapura.
Kintak
● Mereka tinggal di kawasan Gerik dalam daerah Hulu Perak (Perak)
Semoq Beri
● Orang Semoq Beri tinggal di sepanjang pinggir Pahang dan Terengganu. Sebelum ini, mereka hidup dalam gaya nomad, dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat mencari sumber makanan baharu. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan Malaysia telah menyediakan kawasan penempatan tetap kepada mereka, dan kemudahan pendidikan untuk kanak-kanak dan rawatan perubatan.
Jakun
● Suku kaum Jakun (atau Orang Ulu) boleh ditemui di Pahang dan Johor.
Jahai
● Orang Asli Jahai boleh ditemui di Perak dan Kelantan.
● Kulit mereka lebih gelap, dengan rambut bertekstur afro.
● Secara tradisinya, orang Jahai adalah nomad. Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, mereka telah ditempatkan di penempatan tetap di bahagian Taman Negeri Royal Belum (terletak di Hulu Perak).
● Mereka hidup terpencil, kekurangan infrastruktur asas seperti jalan raya, sekolah, perkhidmatan kesihatan dsb.
Mah Meri
● Mah Meri bermaksud "Orang Hutan"
● Mereka juga dikenali sebagai "orang laut" kerana mereka biasanya tinggal berhampiran laut dan bekerja sebagai nelayan.

Orang Kanaq
● Suku Kanaq boleh ditemui di pinggir Kampung Selangi, Mawai, Kota Tinggi (daerah di Johor).
● Kampung telah mendapat bekalan elektrik, kemudahan air paip, jalan bertar, surau dan tadika.
● Sumber pendapatan utama mereka adalah melalui ladang kelapa sawit (dilaksanakan oleh FELCRA).
● Ada yang memiliki motosikal dan peralatan elektrik di dalam rumah mereka.
Kensiu
● Mereka tinggal di sepanjang pinggir Baling, Kedah.
● Hanya satu komuniti Kensiu wujud di Baling, Kedah iaitu Kampung Lubuk Legong. Kampung ini mempunyai infrastruktur asas seperti bekalan elektrik, bekalan air, balai raya dan pusat pendidikan kanak-kanak.
● Sumber pendapatan utama mereka adalah daripada ladang menoreh getah, yang disokong oleh RISDA dan JKOA (Jabatan Kemajuan Orang Asli).
Che Wong
● Mereka tinggal di kawasan terpencil di utara Raub, Jerantut dan Temerloh (dalam Pahang).


Semelai
● Suku kaum Semelai boleh ditemui di Negeri Sembilan, Pahang.


15 Orang Asli Settlements Comprising Of 34 Villages That KSK Society Serves

Gambar Aktiviti

X