Sebuah NGO dan pertubuhan bukan untung yang ditubuhkan pada tahun 2008, kami menyediakan makanan, perkhidmatan perubatan asas dan bantuan kebajikan kepada golongan gelandangan dan miskin bandar tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Sikap tidak berdiskriminasi kami juga dipegang oleh sukarelawan kami yang berasal dari semua lapisan masyarakat, didorong oleh tujuan bersama untuk membantu orang lain. Kami berusaha untuk mengurangkan kehilangan tempat tinggal dengan menyatukan para gelandangan dengan keluarga mereka, mengganti dokumen yang hilang, memulihkan dan mencarikan mereka pekerjaan.

Dari mengedarkan makanan kepada para gelandangan, kami berkembang untuk mengumpulkan lebihan makanan dari pasar raya besar, pasar basah, hotel, kedai roti, dll. Ini diberikan kepada penduduk miskin bandar dan organisasi amal lain, bukannya mendarat di tempat pembuangan sampah. Penyediaan kering yang disumbangkan disimpan di premis food bank kami dan diedarkan kepada orang miskin sebelum tarikh luput produk.

Ramai di kalangan masyarakat kita tidak mempunyai perlindungan sosial untuk memberi jaminan kepada mereka ketika situasi sukar muncul. Individu-individu ini yang termasuk ibu tunggal dan mereka yang berdepan dengan risiko diajar kemahiran bagi membolehkan mereka memperoleh pendapatan dan memberi nafkah kepada keluarga mereka. Melalui latihan sedemikian, mereka juga memperoleh keyakinan yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka.

Melalui pelbagai program kami, sukarelawan kami berusaha untuk mengenali penerima bantuan dengan lebih baik sambil membantu mereka dengan keperluan asas. Baik makanan, perkhidmatan perubatan asas, bantuan kebajikan, pemulihan, latihan skil, mengganti dokumen yang hilang atau seseorang untuk diajak bicara, Kechara Soup Kitchen berusaha memenuhi semua permintaan.

X