IMPAK KAMI

Kami tidak pernah menoleh ke belakang sejak mula beroperasi sebagai soup kitchen pada tahun 2008. Dana yang diamanahkan oleh penderma dan penaja kepada kami telah memberi kesan yang nyata dan yang tidak ketara kepada masyarakat yang kami berkhidmat untuk, memberi inspirasi kepada kami untuk meneruskan usaha amal kami.

RM43 juta dalam simpanan untuk
mereka yang terpinggir

Platform untuk 16,203 individu
membuat kerja amal

MEMANFAATKAN 422 AGENSI MASYARAKAT DI SELURUH NEGARA

Berkhidmat kepada 66,324 individu
dengan 49 pertubuhan bukan kerajaan

RM43 juta dalam simpanan untuk
mereka yang terpinggir

Platform untuk 16,203 individu
membuat kerja amal

MEMANFAATKAN 422 AGENSI MASYARAKAT DI SELURUH NEGARA

Berkhidmat kepada 66,324 individu
dengan 49 pertubuhan bukan kerajaan

X