PUSAT MEDIA

Pada intinya, jenama Kechara Soup Kitchen menentukan identiti kami dan cara kami mewakili diri kepada orang ramai. Garis panduan ini menyediakan piawaian untuk komunikasi dan penggunaan aset jenama visual.

WhatsApp: +6010-3333260 Emel: ksk@kechara.com

Nombor Pengecualian Cukai

“Potongan Dibawah Subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967, Nombor Rujukan: LHDN.01/35/42/51/179-6.7195 Tempoh Kuatkuasa Kelulusan 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2024”


Disclaimer: Entiti dan individu yang menghubungkan ke akaun media sosial KSK rasmi atau laman web tidak boleh dengan cara apa pun menunjukkan bahawa KSK menyokong, menaja atau mengesyorkan produk, penggalangan dana, pendapat atau kandungan laman web mereka, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu.

Sila hubungi kami jika penjelasan diperlukan.

X